Kościół w Kościelisku pw. Świętego Kazimierza Królewicza

Wybudowany został w roku 1916 na wzgórzu w miejscowości Kościelisko. Świątynię postawiono na planie krzyża, wydzielając dwie kaplice i zakrystie, prezbiterium oraz chór. Kościół ma też wieżę i sygnaturkę. Wnętrze kościoła jest bogato zdobione,  na uwagę zasługują przede wszystkim witraże, które wykonał Stefan Matejko, bratanek Jana Matejki. Przedstawiają one Matkę Bożą, św. Jana, św. Annę i św. Józefa.

Kościół w Dzianiszu

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej- został wybudowany w latach 1932 – 1937 w miejscowości Dzianisz w Gminie Kościelisko. Wcześniej, od 1927 roku w tym miejscu istniała drewniana kaplica. Autorami projektu Kościoła byli Bohdan Treter i Stefan Meyer.

Kościół w Witowie

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej- kościół znajduje się w miejscowości Witów w Gminie Kościelisko, budowę kościoła ukończono w roku 1912. Uroczystość poświęcenia odbyła się w święto Matki Bożej Szkaplerznej, dlatego ten tytuł nadano kościołowi obierając Maryję za Patronkę.

Płazówka

Niezwykłe miejsce znajdujące się na Pogórzu Gubałowskim w miejscowości Witów, na wysokości ok. 900- 1050 m n.p.m., na zachodnim grzbiecie Mietłówki. W roku 1881 na polanie został położony kamień węgielny pod kaplicę, która stoi w tym miejscu do dziś. Kaplica św. Anny na Płazówce została poświęcona 26 lipca 1892 roku.

Prędówka

To piękna polana widokowa znajdująca się w Kościelisku, na której stoi Kaplica pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Kaplica została wybudowana w 1909 roku i była to pierwsza kaplica mszalna w Kościelisku.