Kultura w Gminie Kościelisko jest ciągle żywa. Składają się na nią: sztuka ludowa, twórcy ludowi, zabytki, sztuka ludowa i istniejące zespoły regionalne. Region Podhala jest bardzo charakterystyczny pod tym względem. Corocznie odbywają się tutaj imprezy kulturalne organizowane m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej czy Związek Podhalan. Kalendarz imprez w Gminie jest bardzo bogaty w różnego rodzaju imprezy, uroczystości nawiązujące do tradycji góralskiej. Na terenie Gminy kultywowane są także tradycje pasterskie. Wypas owiec umożliwia wyrób produktów takich jak: oscypek, bundz, redykołki czy żentyca. Owce wypasane są na licznych łąkach oraz na Polanie Chochołowskiej, Lejowej i w Dolinie Kościeliskiej, co stanowi idealne uzupełnienie tatrzańskiego krajobrazu. W Gminie Kościelisko charakterystyczne jest także tradycyjne budownictwo ludowe