W drugiej połowie 2022 roku Gmina Kościelisko zakończyła działania związane z realizacją polsko-słowackiego projektu pn. „Na szlaku pieszo-rowerowym. Kościelisko – Witów – Oravice – Tvrdošin”. Udział w mikroprojekcie zaowocował m.in. powstaniem dwóch nowoczesnych wiat przystankowych do obsługi ruchu pasażerskiego, pieszego i rowerowego (przystanek Kościelisko – Dolina Kościeliska i Witów – Siwa Polana), a także zamontowaniem obiektów małej architektury na terenie Centrum Rekreacji i Tras Biegowych w Kościelisku, w celu stworzenia przyjaznej użytkownikom strefy relaksu, wyposażonej w ławki, stoliki, leżaki obrotowe, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Projekt obejmował również szereg działań miękkich, takich jak: zorganizowana w styczniu br. konferencja pod hasłem „Turystyka obszaru transgranicznego – potencjał i zagrożenia”, dedykowana przede wszystkim przedsiębiorcom z branży turystycznej, ale także wszystkim chętnym słuchaczom oraz wycieczka tematyczna szlakiem Witów (Siwa Polana) – Oravice, ukazująca znaczenie szlaku transgranicznego.

W ramach projektu zmontowano spot filmowy i niniejsza strona www, służące promowaniu obszaru pogranicza, a także opracowano merytorycznie i wykonano materiały promocyjne w postaci m. in. klucza wizualnego, folderu, roll-upów i gadżetów promocyjnych.

Partner słowacki – Miasto Tvrdosin – w ramach mikroprojektu stworzył ścieżkę rowerową wraz ze strefami relaksu w postaci altan (na wzgórzu Pod Úplzňou, w Oravicach). Dzięki temu udało się stworzyć bezpieczne i komfortowe trasy z miejscami odpoczynku dla osób uprawiających turystkę rowerową i pieszą, przystosowane również dla dzieci. Ponadto Partner zorganizował „Dzień rowerowy” w postaci rajdu na nowo utworzonej trasie, połączonego z wykładami na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza.

Tytuł projektu: Na szlaku pieszo-rowerowym. Kościelisko – Witów – Oravice – Tvrdošin
Partner wiodący: Gmina Kościelisko
Partner projektu: Miasto Tvrdošin
Wartość projektu: 126 700,72 € (w tym 66 676,72 € po stronie polskiej)

Dofinansowanie z EFRR: 99 992,20 € (w tym 52 621,26 € po stronie polskiej - 78,92%)

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 9 336,23 € (w tym 3 333,83 € po stronie polskiej - 5%)

Wkład własny: 17 372,29 € (w tym 10 721,63 € po stronie polskiej - 16,08%)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020