W dniu 11 stycznia 2022 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kościelisko, niemal przez cały dzień trwała konferencja pt. „Turystyka obszaru transgranicznego – potencjał i zagrożenia”, której towarzyszyła część warsztatowa w postaci otwartych dyskusji i wymiany doświadczeń, biorących w niej udział prelegentów, słuchaczy i przybyłych gości.

Podczas spotkania poruszana była tematyka ściśle związana z problematyką turystki obszaru pogranicza. Skupiono się między innymi na zagadnieniach ściśle związanych z turystyką obszaru pogranicza, a także jego potencjału – możliwości i szans jego wykorzystania. Podczas wydarzenia można było wysłuchać inspirujących wykładów i obejrzeć niezwykle ciekawe prezentacje:

 1. Gmina Kościelisko i miasto Twardoszyn o współpracy – dlaczego warto.

Roman Krupa – Wójt Gminy Kościelisko w porozumieniu z Miastem Twardoszyn

 1. Dobre praktyki – Case Study na przykładzie miejscowości o charakterze turystycznym.

Roland Marciniak – Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 1. Turystyka w stylu Slow, czyli dlaczego cisza jest złotem: prezentacja nowoczesnych ofert turystycznych w nieoczywistych destynacjach.

Mirosław Bartyzel Małopolska Organizacja Turystyczna

 1. (Nie)wykorzystany potencjał oferty dla rowerzystów pod Tatrami - jak rozwój infrastruktury rowerowej uzupełnia ofertę turystyczną. Prezentacja regionów, które dzięki rowerowej komunikacji tworzą kompleksową ofertę turystyczną.

Szymon Syrzistie Joy Ride

 1. Transgraniczny skitouring - prezentacja potencjału Kościeliska jako bazy wypadowej do skitourowych wypraw z naciskiem na potencjał Gminy Kościelisko.

Szymon Styrczula-Maśniak – Freeride Academy

 1. Przyjaźń podhalańsko-słowacka – kulturowe podobieństwa pomiędzy Podhalem a Słowacją. Wspólny mianownik kulturowy ciekawym pretekstem do tworzenia wspólnej oferty turystycznej.

Daniel Wahl – Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko

 1. Turystyka 2.0 - o przyszłości, trendach i przewidywaniach turystyki post-covid. Euroregion – potencjał.

Emilia Glista – Joint System

 1. Cyfrowi nomadzi, czyli podróżni długoterminowi. Jak stworzyć ofertę dla osób, które przyjeżdżają na dłużej?

Tymoteusz Mróz – Made in Zakopane

 1. UNESCO Man & Biosphere (MaB) TPN - jak budować symbiozę między parkiem narodowym a jego otoczeniem?
  Władysław Bętkowski – Edu Tatry i Jan Krzeptowski-Sabała – Dzikie Tatry

W konferencji wzięło udział w sumie 40 osób, uczestniczących w różnych wykładach, w zależności od zainteresowań i indywidualnych preferencji. Każdy z uczestników otrzymał zestaw materiałów konferencyjnych, a także mógł skorzystać z poczęstunku. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także wskazania pozytywnych aspektów turystyki pogranicza, jak i trudności z nią związanych.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach mikroprojektu Na szlaku pieszo-rowerowym Kościelisko – Witów – Oravice – Tvrdošin
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.