12.02.2023 | Niedziela | godz.12:00 | Stadion Biathlonowy w Kirach- Kościelisko |

REGULAMIN

VIII Walentynkowy Bieg Narciarski Parami 

Impreza dofinansowana ze środków Gminy Kościelisko

 1.ORGANIZATOR -  STOWARZYSZENIE ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE KOŚCIELISKO

 2.CEL ZAWODÓW

 • popularyzacja narciarstwa biegowego jako formy rekreacji
 • promocja Kościeliska jako miejsca aktywnego wypoczynku
 • integracja społeczności wiejskiej dla realizacji wspólnego projektu
 • wspólna zabawa z okazji „Walentynek”

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

12.02.2023 (niedziela)  Biuro zawodów na stadionie biathlonowym w Kirach  

Godz. 10.00 – 11.30. Przyjmowanie zgłoszeń, opłaty startowej i wydawanie numerów  w biurze zawodów . W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia parami. Para  składa się z kobiety i mężczyzny. Organizator dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń pojedynczych tzw. „singli”, którzy, jeśli się zgłoszą,  zostaną losowo połączeni w pary .

Godz.  12.00  Walentynowy Bieg Narciarski Parami-trasy narciarskie wokół stadionu biathlonowego w Kirach

Bieg zostanie przeprowadzony stylem klasycznym  na dystansie 2,5 km. Start interwałowy, parami co 20 sekund.

Ok. godz. 13.00 -  podanie oficjalnych wyników oraz dekoracja zawodników , poczęstunek i losowanie nagród.           

Uwaga  - W przypadku braku śniegu zawody zostaną odwołane

4.ZASADY UCZESTNICTWA

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • W zawodach  Walentynowy Bieg Narciarski Parami  mogą brać udział  pary od 16 roku życia.
 • Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
 • Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada     ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.
 • Wszystkie pary startujące  muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.

 

 • Opłata startowa:
   Zgłoszenia online do 10.02. 23 do godz. 00.  Wpisowe: 80zł para (40 zł od osoby). Wpisowe uiszczane jest  online na konto  BNP PARIBAS  nr  73160010421839630680000001 lub w gotówce w biurze zawodów przy odbiorze numerów startowych.

 • Zawody zostaną przeprowadzone  zgodnie z  Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN

Link do zapisów: https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/631

 1. ZASADY RYWALIZACJI WALENTYNKOWYCH PAR
 • Para startuje razem i razem musi przekroczyć linię mety.
 • Podczas biegu partnerzy powinni  wzajemnie się wspierać i motywować.
 • O wyniku końcowym będzie decydować czas mety (mężczyzny i kobiety) od którego zostanie odliczona suma lat obu zawodników w przeliczeniu 1 rok=1sekunda
 1. KOBIETA 34 LAT+ MEŻCZYZNA 40LAT= 74 LAT 74s=1minuta 14s

CZAS METY 25min30sekunt

Wynik końcowy  25min30s.00-01min14s= 24min16sek

NAGRODY

 • Zwycięskie pary na podium otrzymają nagrody niespodzianki.
 • Każda Para, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 • Uczestnicy otrzymają też posiłek.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników  trofeami oraz nagrodami rzeczowymi.
 • Przebranie nie jest obowiązkowe, ale zachęcamy do wystartowania w przebraniu. Przewidywane są nagrody niespodzianki dla par, które wystąpią w najładniejszym, najciekawszym czy najoryginalniejszym przebraniu.
 • Po dekoracji zostaną rozlosowane upominki pomiędzy wszystkimi parami.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.
 • Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Jury Zawodów.
 • Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 • W zależności od możliwości przygotowania tras, Organizator może wydłużyć lub skrócić dystans, ewentualnie zmienić miejsce zawodów czy godz. startu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie

               trwania zawodów.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem "siły wyższej".

UWAGA!

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko.

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) każdy zawodnik, zgłaszający się na zawody, wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu informacyjnych, promocyjnych imprezy. Oznacza to, że zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania. Nie ma jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie.   

Kontakt z organizatorem

Jolanta Glista tel. 507 545 312

Stanisław Gąsienica Tel. 600 403 706

turystyka.koscielisko@gmail.com