WYDARZENIE ODWOŁANE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW